Kosten

Wat zijn de kosten bij InnerFocus?

Kennismakingsgesprek (1 uur) : gratis

Persoonlijke coaching, per sessie (1,5 uur):  € 75,00 incl. btw


Werkwijze

Tijdens de kennismaking leren we elkaar kennen, bespreken we jouw vraagstuk en welk doel je wilt behalen. Aan het slot spreken we af of we met elkaar in zee gaan en onder welke voorwaarden.

Tijdens de vervolggesprekken vindt een verdieping plaats en werken we resultaatgericht naar het einddoel. Zie ook pagina: Coaching.

Als afsluiting van het coachingstraject vindt er een evaluatie plaats waarin we samen kijken naar het gelopen traject, de behaalde resultaten en de geleerde vaardigheden. Dit alles uiteraard ook in relatie tot de toekomst.